முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 தொலைபேசி 9488417411 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.PH:9488417411

Monday, 22 February 2016

சுயபுராணம் தமிழிலக்கியத்தில் அறிவியல் தலைப்பில் நான் சிறப்புரை வழங்கிய போது...அமர்ந்திருப்பவர்கள் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் திரு.சந்திரசேகரன் அவர்கள் ..முனைவர் தமிழரசி சற்குணம் அவர்கள்.....

மற்றும் ”சங்ககால நட்பும் தற்கால நட்பும் தலைப்பில் சிறப்புரை வழங்கிய முனைவர் தமிழரசி சற்குணம் அவர்கள்.....

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யலாமே?