முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 தொலைபேசி 9488417411 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.PH:9488417411

Saturday, 27 September 2014

சேலம் தான் தோன்றி ஈசுவரர் கோயில் சிற்பங்கள்

அப்பாடி எவ்வளவு நீண்ட அடா்த்தியான முடி......விரித்துவிட்டால்..... காலையேத் தொட்டுவிடும்போல.....

சேலம் தான்தோன்றி ஈசுவரர் கோயில் சிற்பங்கள்

கோயிலின் முன் பக்க
யானை வீரர்களும்