முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 தொலைபேசி 9488417411 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.PH:9488417411

Sunday, 28 September 2014

சேலம் தான்தோன்றி ஈசுவரர் கோயில் சிற்பங்கள்

நடன மாது
வாயில் வைத்து ஊதும் இசைக்கருவியால் இசையெழுப்புகிறாள் ஒரு மாது.கூந்தல் அலங்காரம் பாருங்கள்
வாய்ப்பாட்டு பாடுபவர் போலத் தெரிகிறது.கூந்தல் அலங்காரம் கவனியுங்கள்
தலையில் கோமாளிக் குல்லா।  மாயவித்தைக்காரனாக இருக்கலாம்
ஒரு முனிவரின் வருகை....    எதிர்ப்புறம் பார்க்கவும்
எதிர்க்கொண்டு முனிவரை வரவேற்கும் கணவனும், தூணிற்குப் பின் கைவணங்கிய நிலையில் மனைவியும்.  தமிழ்ப்பண்பாடு.
இரு கைகளிலும் ஆயுதங்கள்

விலங்குடன் ஒரு போர்
விலங்கை கொன்று அதன் தோலைத்  தலையில் போர்த்தியபடி ஒரு வீரன்

No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யலாமே?