முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 தொலைபேசி 9488417411 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.PH:9488417411

Saturday, 4 June 2016

பஃறுளி எனும் பேராற்றல்பஃறுளி எனும் பேராற்றல்
(சங்க இலக்கியக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு)
 
முனைவர் ஜ.பிரேமலதா


No comments:

Post a Comment

உங்கள் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்யலாமே?