நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Friday, 30 September 2016

சுயபுராணம்என்னுடைய மாணவி வெ.வெண்ணிலாவின் முன் பொதுவாய்மொழித்தேர்வு

  உடன் தமிழ்த்துறைத்தலைவர் மற்றும் முன்னாள் தமிழ்த்துறைத்தலைவர்