நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Thursday, 3 November 2016

சுயபுராணம்ஜோதிர்லதா கிரிஜா நாவல்களில் பெண்ணியம்

3.11.2016.பொதுவாய்மொழித் தேர்வு  என் மாணவி மா.ஜெகதாம்பாள் அவர்களுக்கு,  தலைப்பு - ஜோதிர்லதா கிரிஜா நாவல்களில் பெண்ணியம்.  தமிழ்த்துறைத்தலைவர் சீ.குணசேகரன் தொடங்கி வைக்கிறார். இடம். அரசு கலைக்கல்லூரி, சேலம் -7

சுயபுராணம்ஜோதிர்லதா கிரிஜா நாவல்களில் பெண்ணியம்

3.11.2016.பொதுவாய்மொழித் தேர்வு  என் மாணவி மா.ஜெகதாம்பாள் அவர்களுக்கு,  தலைப்பு - ஜோதிர்லதா கிரிஜா நாவல்களில் பெண்ணியம்.  தமிழ்த்துறைத்தலைவர் சீ.குணசேகரன் தொடங்கி வைக்கிறார். இடம். அரசு கலைக்கல்லூரி, சேலம் -7

Wednesday, 2 November 2016

சுயபுராணம்

2.11.2016 மோகன் குமாரமங்கலம் அரசு மருத்துவ கல்லூரியில் நடந்த நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர் ஹரிபிரசாத் பேசுகிறார். தலைப்பு  -  இன்றைய சூழலுக்கு நாகரிக வளர்ச்சி நன்மையா  - தீமையா. தீமையே அணித்தரப்பில் நான், நன்மையே அணியில் பாவலா் ஓவியா