நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Sunday, 17 August 2014

ஆங்கில மாயை நூல் குறித்து...

ஆங்கில மாயை நூல் குறித்து...... சேலம் தமிழ்ச் சங்கம்

என் உரைகள்

திருவாசகத் தேன் என்னும் தலைப்பில் சேலம் ரோட்டரி அரங்கில் உரை நிகழ்த்திய போது...