நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Friday, 28 March 2014

இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் - கவிஞர் முருகுசுந்தரம் குறித்த நூல் வெளியீடு-

சேலத்தில் இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் - கவிஞர் முருகுசுந்தரம் குறித்த நூல் சாகித்ய அகாதமி வெளியீடு- எழுதியவர் கு.கணேசன்