நீரின்றி அமையாது உலகு.

முனைவர் ஜ.பிரேமலதா,தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், அரசு கலைக் கல்லூரி, சேலம் 636 007 DR.J.PREMALATHA,ASSOCIATE PROFESSOR IN TAMIL,GOVT ARTS COLLEGE,SALEM -636 007.

Monday, 22 February 2016

சுயபுராணம் தமிழிலக்கியத்தில் அறிவியல் தலைப்பில் நான் சிறப்புரை வழங்கிய போது...அமர்ந்திருப்பவர்கள் முதல்வர் பேராசிரியர் முனைவர் திரு.சந்திரசேகரன் அவர்கள் ..முனைவர் தமிழரசி சற்குணம் அவர்கள்.....